IQM Destination INTEGRALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI DUNAV I SRIJEM

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Osnovne informacije:

Akronim projekta: IQM Destination DUNAV SRIJEM

Projektni partneri: TZ Vukovar, Grad Ilok, TZ Nijemci Feel IQM

Sažetak: Integralno upravljanje kvalitetom model je razvoja turističke destinacije Dunav i Srijem koji su Sporazumom o sufinanciranju prihvatili TZ grada Vukovara, Grad Ilok i TZ općine Nijemci. Projekt IQM Destination Dunav i Srijem ima za cilj poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata u destinaciji Dunav i Srijem kako bi gostima pružili najbolju uslugu, promicali kvalitetu i poticali na izvrsnost. IQM sustavno i kontinuirano provodi monitoring, prati razvoj kvalitete, savjetuje kako unaprijediti destinacijsku kvalitetu i promiče integriranost, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus kvalitetu i gosta koji destinaciju doživljava u cijelosti.

Glavni cilj projekta: Dugoročni cilj je kroz ovaj projekt uspostavit mjerljiv sustav razine kvalitete usluga u destinaciji, pri čemu se kroz individualnu edukaciju samih dionika podiže sadašnja razina kvalitete u destinaciji, a čime destinacija Dunav i Srijem treba postati prepoznatljiva na turističkom tržištu. Implementacijom ovog projekta želi se unaprijediti ujednačenost kvalitete usluge i ponude.

Očekivani rezultati projekta su:

Tri su faze implementacije:

 1. faza: planiranje, standardizacija indikatora izvrsnosti (80% je za sve destinacije jednako, 20% se uvažavaju specifičnosti destinacije, sukladno normama UNWTO-a i Europske komisije o održivosti destinacije)
 2. faza: koordinacije i informiranje javnosti, edukativni programi, izrada knjige standarda i dokumentacije
 3. faza: uključivanje dionika u destinaciji (privatni iznajmljivači, hoteli, ugostiteljski objekti, wellness centri, kampovi, turističke agencije, trgovine i suvenirnice, taxi prijevoznici, poduzeće koje upravlja parkiralištem i komunalno poduzeće, atrakcije u destinaciji)

Ciljane skupine: subjekti koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma – ugostiteljski objekti, hoteli, privatni iznajmljivači, OPG-i, udruge, turističke agencije, atrakcije i dr.

Sudjelovanje u projektu je besplatno.

Integralno upravljanje kvalitetom model je razvoja turističke destinacije Dunav i Srijem koji su Sporazumom o sufinanciranju prihvatili TZ grada Vukovara, Grad Ilok i TZ općine Nijemci.

Sudjelovanje u projektu:

Projekt IQM Destination Dunav i Srijem ima za cilj poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata u destinaciji Dunav i Srijem kako bi gostima pružili najbolju uslugu, promicali kvalitetu i poticali na izvrsnost.

IQM sustavno i kontinuirano provodi monitoring, prati razvoj kvalitete, savjetuje kako unaprijediti destinacijsku kvalitetu i promiče integriranost, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus kvalitetu i gosta koji destinaciju doživljava u cijelosti.

U projekt IQM Destination Dunav i Srijem mogu se uključiti subjekti koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (ugostiteljski objekti, hoteli, privatni iznajmljivači, OPG-i, udruge, turističke agencije, atrakcije i dr.). Nakon prijave na javni poziv slijedi posjeta prema planu obilaska, razgovor o mogućnostima i uvjetima suradnje u projektu IQM Destination Dunav i Srijem, te individualni savjeti kako potaknuti izvrsnost i umreženost u destinaciji Dunav i Srijem.

Dugoročni cilj je kroz ovaj projekt uspostavit mjerljiv sustav razine kvalitete usluga u destinaciji, pri čemu se kroz individualnu edukaciju samih dionika podiže sadašnja razina kvalitete u destinaciji, a čime destinacija Dunav i Srijem treba postati prepoznatljiva na turističkom tržištu. Implementacijom ovog projekta želi se unaprijediti ujednačenost kvalitete usluge i ponude.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane turističke subjekte koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma na području destinacije Dunav i Srijem da se prijave na sudjelovanje u projektu.

Sudjelovanje u projektu je besplatno, a prijave se šalju na e-mail grad.ilok@ilok.hr do 22. listopada 2020.

Molimo Vas da u prijavi navedete sljedeće podatke:

 1. Ime i prezime osobe koja prijavljuje
 2. Naziv tvrtke/subjekta
 3. Djelatnost kojom se bavite
 4. Adresa na kojoj se objekt nalazi
 5. Kontakt e-mail
 6. Kontakt telefon
 7. Web adresa ili link ukoliko promovirate svoju djelatnost putem mreža TripAdvisor, Booking, AirBnB, ostalo.
 8. Naziv na društvenim mrežama ili link ukoliko promovirate svoju djelatnost putem mreža Facebook, Instagram, Youtube.

Slanjem prijave za sudjelovanje u projektu pristajete da se Vaši podaci koriste u svrhu promocije, umrežavanja i unapređenja kvalitete usluge u destinaciji, a ukoliko više ne želite primati informacije, molimo Vas da nas obavijestite na e-mail grad.ilok@ilok.hr.

Prikupljeni podaci bit će korišteni isključivo tijekom provođenja projekta. Sve informacije vezane uz obradu osobnih podataka možete dobiti slanjem upita voditeljima projekta na gore navedenu e-mail adresu. Sudionici u svakom trenutku mogu povući ovu privolu u kojem slučaju se voditelji projekta dužni izbrisati sve prikupljene osobne podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, nacionalnom zakonodavstvu te internim pravilnicima o zaštiti osobnih podataka.

Turistička zajednica Grada Vukovara, Grad Ilok i Turistička zajednica općine Nijemci krenuli su s izazovnim projektom, integralnim upravljanjem kvalitete u destinacijama, potpisivanjem ugovora s Feel IQM d.o.o. u destinaciji Dunav i Srijem. Projektom IQM Destination DUNAV I SRIJEM raznim aktivnostima potiče se poboljšanje cjelokupne kvalitete destinaciji, povezuje se poljoprivreda i turizam, razvoj novih proizvoda, pružanja najbolje usluge kvalitete u svim segmentima turisitčke ponude i poticanje izvrsnosti i sinergije. Koncept IQM Destination dobio je svjetsku potvrdu struke o kvaliteti provođenja integralnog upravljanja u destinacijama te je Feel IQM primljen kao pridružena članica World Tourism Organization (UNWTO).

Projekt IQM Destination DUNAV I SRIJEM

Pozivom u projekt uključeno je više od 100 dionika koji su snaga turizma u destinaciji: hoteli, privatni iznajmljivači, kampovi, pansioni, lokalni proizvođači, vinarije, atrakcije, turističke agencije, udruge, i sl. Pozivamo sve koji se nisu do sada uključili u projekt IQM Destination da se slobodno prijave, jer je poziv otvoren. Postavljanje standarda IQM Destination DUNAV I SRIJEM, slanje marketinških analiza svakom dioniku projekta, mjerenje početnih analiza samo su prvi koraci u implementaciji integralnog upravljanja kvalitetom u ovom projektu koji se pokreće u sve većem broju hrvatskih destinacija.

U terminu 28.-30. listopada 2020. godine IQM Destination tim u sastavu Đurđica Šimičić, Anamarija Cicarelli i Pero Matić u pratnji predstavnika iz Turističke zajednice Grada Vukovara, Grada Iloka i Turističke zajednica Općine Nijemci posjetili su Vukovar, Ilok i Nijemce te obišli prvi dio prijavljenih dionika projekta. U tijeku proljeća nastavljaju se auditi, a do tada slijedi ispitivanje mišljenja stanovnika o turizmu u Vukovaru, Iloku i Nijemcima koje se nalazi na linku https://www.surveymonkey.com/r/6DH5FVJ . Potičemo sve stanovnike da ispune anketu, čime ćemo imati dovoljno informacija da se usmjerimo na aktivnosti koje su važne stanovnicima, a u skladu su s razvojem područja Dunava i Srijema.

Anketa:

Posjet privatnom smještaju u Iloku
IQM Destination tim u Iloku
Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Iloka