Unapređenje prekograničnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara i mreža poslovnih kompetencija
(Fostering of cross – border business environment through development of business competence centers and networks)

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Osnovne informacije:

 • Project acronym: FED CCNET
 • Program: Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020.
 • Nositelj projekta: Općina Lovas
 • Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 • Partneri: Grad Ilok, Općina Bač
 • Ciljane skupine Izvozno orijentirana mala i srednja poduzeća, nezaposleni mladi ljudi, ustanove za podršku poslovanju i istraživačke institucije, lokalne samouprave.
 • Trajanje: 15.07.2019. godine do 14.07.2021. godine
 • Ukupna vrijednost projekta: 721.658,41 €
 • Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske unije, 85% iz programa prekogranične suradnje Interreg – IPA CBC Croatia – Serbia 2014. – 2020.
Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Sažetak:

Niska razina konkurentnosti i općenito nepovoljno poslovno okruženje, u usporedbi sa zemljama EU, predstavlja problem u Hrvatskoj i Srbiji. Nedostatak kvalificiranih radnika i nedostatak relevantnih kompetencija u dizajniranju proizvoda, upravljanju izvozom, financijskom upravljanju i marketingu je problem koji utječe na konkurentnost poduzeća koja izvoze poluproizvode i proizvode s niskom dodanom vrijednošću.

Projekt ima za cilj odgovoriti na ovaj izazov poboljšanjem pristupa relevantnim kompetencijama u programskom području kroz poboljšanje relevantne infrastrukture i usluga, programe obuke za nezaposlene i tvrtke te uspostavljanje transnacionalnog modela umrežavanja, čime se podižu ukupne razine kompetencija i mogućnosti radne snage i malih i srednjih poduzeća.

Glavni cilj projekta:

Poticanje održivog gospodarskog razvoja Vukovarsko-srijemske županije (HR) i teritorija Vojvodine-Južni Bač primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća. Projekt je povezan s općim ciljem programa jer će pružiti zajedničku intervenciju tri partnerske organizacije iz dviju zemalja koje će doprinijeti jačanju društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja programskog područja kroz poboljšanje infrastrukture, usluga i mreža koje će podržati tvrtke u prekograničnom području. Na taj način projekt pridonosi PA 4. čime doprinosi ubrzanju konkurentnosti i razvoju poslovnog okruženja u programskom području, razvijajući nekoliko instrumenata koji pružaju rješenja za glavne teritorijalne izazove.

To će biti učinjeno kroz glavne ishode projekta:

 • Uspostavljanje jedne prekogranične mreže za poboljšanje povoljnog poslovnog okruženja,
 • Izrađivanje dva kurikuluma za potrebe malih i srednjih poduzeća,
 • Uspostavljanje tri funkcionalna objekta za obuku za potrebe sektora Ministarstva mikro, malih i srednjih poduzeća,
 • Obrazovanje 45 osoba u prekograničnom području o poslovnim kompetencijama,
 • Deset tvrtki i deset osoba sudjelovat će u programu mentorstva,
 • Deset tvrtki i pet istraživačkih institucija sudjelovat će u programu pametne suradnje.

Ciljne skupine:

Izvozno orijentirana mala i srednja poduzeća, nezaposleni mladi ljudi, ustanove za podršku poslovanju i istraživačke institucije, lokalne samouprave.

Prekogranična vrijednost projekta je zajedničko dijeljenje pristupa kompetencijama među svim malim i srednjim poduzećima na području projekta, korištenjem webinara, transnacionalnih mreža svih dionika te suradnja s akademskom zajednicom, čime se stvara povoljnije poslovno okruženje.

Obavijest o događaju:

Početkom prosinca održan je peti sastanak projektnih partnera i upravnog odbora projekta FED CCNET, a zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 sastanak je održan putem video poziva. Voditeljica projekta Tajana Brajković podnijela je izvješće upravnom odboru o provedenim aktivnostima te planiranim aktivnostima u nadolazećem periodu i da do sada nije bilo odstupanja od plana provedbe projekta. Članovi upravnog odbora zadovoljni su dosadašnjom provedbom projekta.

Obuka upravljanje izvozom:

U sklopu Projekta prekogranične suradnje FED CCNET u Gradu Iloku započela je obuka pod nazivom ,"Upravljanje izvozom”.

Trening program Upravljanje izvozom namijenjen je svim osobama koje se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima upravljanja izvozom, specijalistima u području izvoza koji žele proširiti svoje postojeće znanje i steći novo, poduzetnicima početnicima te svim nezaposlenima ili zaposlenim zainteresiranim osobama.

Obuka se održava u Kuriji Brnjaković u Iloku, na adresi Trg Svetog Ivana Kapistrana 5, a trajat će u periodu od prosinca do ožujka 2021. godine. Obuka je besplatna za sve polaznike, a obuku provodi predavač Marijan Kuprešak, univ.spec.oec., iz tvrtke LABOS M.K. d.o.o. te će svaki polaznik dobiti potvrdu o završetku obuke s navedenim kompetencijama koje je stekao.

Projekt prekogranične suradnje FED CCNET provodi Općina Lovas kao vodeći partner. Projektni partneri su Općina Bač i Grad Ilok.

Polaznici edukacije Upravljanje izvozom
Pozdrav voditeljice projekta Marije Dobošević
Pozdrav voditeljice projekta Tajane Brajković

Bilten:

U sklopu projekta FED CCNET, tiskana su tri Biltena koji donose informacije o prekograničnom projektu FED CCNET te o aktivnostima projekta i događanjima te sudionicima u projektu.

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije