Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2020. godinu

KLASA: 402-08/20-01/119
URBROJ: 2196/02-01-20-9
Ilok, 29. prosinca 2020. godine

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka i Javnog poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu, sukladno članku 42. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2020. godinu

Članak 1.

Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Iloka za 2020. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu ostvarile su sljedeće udruge:

A) Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
Redni brojNaziv prijaviteljaNaziv projektaUkupna vrijednost projektaTraženo od Grada IlokaPovjerenstvo predlažeOstvareno bodova (maks. 50)
1.Nogometni klub Hajduk BapskaPodmirivanja neizravnih troškova9.125,239.125,239.125,2345
2.Športsko ribolovna udruga Karas IlokRedovan rad Športsko ribolovne udruge Karas Ilok9.741,259.741,259.741,2544
3.Športsko ribolovna udruga "Šaran" IlokNabava natjecateljske opreme za kadete i kadetkinje/majice s tiskom povodom 70 godina rada udruge11.500,0011.500,0011.500,0041
4.Hrvatski nogometni klub Fruškogorac IlokFinanciranje natjecanja u 1 ŽNL Vukovarsko-srijemske60.000,0060.000,0060.000,0044
UKUPNO A90.366,4890.366,4890.366,48
SVEUKUPNO90.366,4890.366,4890.366,48 

Članak 2.

Udruge koje nisu ostvarile sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2020. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu su:

Redni brojNaziv prijaviteljaNaziv projektaUkupna vrijednost projektaTraženo od Grada IlokaPovjerenstvo predlažeOstvareno bodova (maks. 50)
1.Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirićiRastimo zajedno – stvarajmo zajedno68.000,0060.000,000,00n/p

Članak 3.

S udrugama koje su ostvarile financiranje odnosno sufinanciranje svojih programa/projekta, Grad Ilok sklopiti će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će biti uređena prava i obveze kako davatelja tako i primatelja financijskih sredstava.

Članak 4.

Udruga koja je sudjelovala s prijavom programa/projekta na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu, a čiji projekt nije odobren za sufinanciranje odnosno financiranje može podnijeti pisani prigovor na ovu Odluku. Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke niti daljnju provedbu postupka dodjele sredstava programima/projektima udruga.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Iloka i na mrežnim stranicama Grada Iloka.