Upravni odjeli Grada Iloka

Upravni odjeli

Upravni odjel za pravne i opće poslove

 • +385 (0)32/592-953
 • +385 (0)32/592-953

 • Tatjana Faletar, dipl. iur. (pročelnica)
  +385 (0)32/592-953
 • Silvija Dološić,univ.spec.iur.
  +385 (0)32/592-957
 • Nataša Maduna
  +385 (0)32/592-953
 • Ivana Karačić
  +385 (0)32/592-950

Djelatnosti odjela:

Obavlja pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela, mjesnih odbora, poslove koji se odnose na ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama i razvojem civilnog društva, pomoćno-tehničke poslove i opće poslove za potrebe upravnih tijela Grada.

Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo

 • +385 (0)32/592-959
 • +385 (0)32/592-959

 • Đurđica Tilović, dipl.oec. (pročelnica)
  +385 (0)32/592-959
 • Janja Mandarić, oec.
  +385 (0)32/592-958
 • Nikolina Finta
  +385 (0)32/592-958
 • Ivan Klasanović, ing. građ.
  +385 (0)32/592-960
 • Blaženka Gazafi
  +385 (0)32/592-960
 • Zoran Štipak
  +385 (0)32/592-955
 • Stjepan Plazonić
  +385 (0)32/592-955
 • Stanko Bošnjak
  +385 (0)32/592-955

Djelatnosti odjela:

Obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu.

Poslove kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta te organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, ustrojavanje evidencije gradskih nekretnina i svrhovito upravljanje njima.

Poslove koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstvo te zaštitu okoliša, a koji su zakonom stavljeni u nadležnost Grada