Javna tribina, promocija projekta "Zaželi - Grad Ilok" program zapošljavanja žena


Tribina će biti održana dana 27.03.2018. godine u Kuriji Brnjaković, Trg sv. Ivana Kapistrana 5 s početkom u 11:00 sati.

Javna tribina, Zaželi 2018.

Osnovne informacije:

  • Projekt: "Zaželi - Grad Ilok" program zapošljavanja žena - UP.02.1.1.05.0009
  • Broj zaposlenih žena: 40
  • Broj krajnjih korisnika: 160
  • Fond: Europski Socijalni Fond
  • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
  • Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
  • Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb
  • Područje: Zapošljavanje
  • Prijavitelj: Grad Ilok
  • Visina sredstava: 5.594.500,00 kn (100% financirano iz Europskog socijalnog fonda)