Formiranje tima hrvatske gorske službe spašavanja


Sutra, 6. ožujka 2018. u 18:00 u Kuriji Brnjaković održat će se nastavak aktivnosti oko formiranja tima HGSS na području Grada Iloka.

HGSS

Ovaj put naglasak će biti na pružanju prve pomoći u neurbanim uvjetima.


Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.