Razvrstaj.me


RazvrstajMe je besplatna internet aplikacija za pomoć pri odvajanju različitih kategorija komunalnog otpada.

Aplikacija Ravrstaj.me

"NE ZNATE GDJE ODLOŽITI OTPAD?

U tražilicu upišite naziv otpada koji želite odbaciti i saznajte u koji spremnik i na koji način to učiniti (papir, plastika, staklo....). Za svaku odabranu vrstu otpada pročitajte njezin opis te provjerite odnosi li se opis na Vašu vrstu otpada i sustav gospodarenja otpadom u vašem gradu ili općini."

Za upute o korištenju i ostale informacije, posjetite Razvrstaj.me!