ORL specijalista u listopadu


U mjesecu listopadu ORL specijalista Kristina Jalšovec će biti dostupna u dva termina. Rad ORL specijaliste u ambulanti Ilok, zakazan je za 03.i 24.10. u 16h.

Otorinolaringologija

U mjesecu listopadu ORL specijalista Kristina Jalšovec će biti dostupna u dva termina. Rad ORL specijaliste u ambulanti Ilok, zakazan je za 03.i 24.10. u 16h.