Produljenje roka za jednokratnu novčanu pomoć

Obavještavamo osobe s prebivalištem na području Grada Iloka da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića.

Konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora

Konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka ('Službeni vjesnik' Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19) i članka 57. st. 1.Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka ('Službeni vjesnik' Vukovarsko-srijemske županije broj 8/14, 9/19)

Stipendiranje studenata

Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka

Grad Ilok, temeljem članka 3., 4. i 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka ('Službeni vjesnik' Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2019./2020. godini.

Otorinolaringologija


ORL specijalista u prosincu

Radionica motivacije

Poziv na BESPLATNO sudjelovanje na RADIONICI MOTIVACIJE


Mladi u poljoprivredi - budućnost

Radionice i edukacija za mlade - Budućnost u poljoprivredi

Jednokratna novčana pomoć povodom blagdana Božića

Obavještavamo osobe s prebivalištem na području Grada Iloka da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića.

Poziv na informativnu radionicu

Pozivamo sve nezaposlene hrvatske branitelje Grada Iloka i okolnih mjesta, na informativnu radionicu projekta '#suDjeluj UP.01.3.1.01.0035'

Otorinolaringologija


ORL specijalista u studenom


Poziv na informativno predavanje


pozivamo sve zainteresirane NEZAPOSLENE žENE s područja Grada Iloka ali i šire, na sudjelovanje na informativnom predavanju koje će se održati u sklopu projekta 'Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, UP.01.3.1.01.0058'.