'/>

Poziv na BESPLATNO sudjelovanje na RADIONICI MOTIVACIJEGrad Ilok poziva na besplatno sudjelovanje na radionici motivacije koja će se održati u sklopu projekta 'Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu'.

Radionica motivacije

Radionica je namijenjena pripadnicima ranjivih skupina na tržištu rada, odnosno nezaposlenim ženama, dugotrajno nezaposlenim osobama (osobama nezaposlenim duže od 12 mjeseci) te mladima od 15 do 29 godina s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Nije obavezno da su navedeni pripadnici prijavljeni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cilj radionice je motivacija i osvješćivanje individualnih sposobnosti polaznika koje su potrebne na tržištu rada, a s naglaskom na stjecanje samopouzdanja, usredotočenost, strpljenje, motivaciju, smjer motiviranja, prepoznavanja ega kao prepreke u poslu te osvješćivanje vlastitih vještina.

Radionica će se provoditi kroz tri dana (27., 28. i 29.11.2019. godine), u prostoriji Srednje škole Ilok, na adresi Matije Gupca 168.

Za sudionike radionice, kroz sva tri dana, osiguran je i lagani ručak s osvježenjem.

Prijave se podnose osobno na adresi Trg Nikole Iločkog 13 - poglavarstvo Grada Iloka, ili na telefonski broj 098/967 - 5781 (kontakt osoba - voditeljica projekta Marijeta Jurina).

Projekt 'Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu' sufinanciran je iz 'Europskog socijalnog fonda', kroz operativni program 'Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. godine' u 100 % - tnom iznosu. Vrijednost projekta iznosi 660.645,00 kn. Nositelj projekta je Grad Ilok, a partneri na projektu Općina Stari Jankovci, Općina Tovarnik i Općina Tompojevci.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Iloka.