Održana edukacija za 16 Iločkih volontera


U okviru projekta “Volonterski centar Vukovar” između 2. i 5. svibnja održava se tjedan obrazovnih aktivnosti u području volonterstva, kako za volontere, tako i za organizatore volontiranja s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Volonteri Ilok

U suradnji sa Savjetom mladih grada Iloka održana je edukacija za 16 volontera s područja grada Iloka “Biti volonter”, s ciljem upoznavanja istih sa svijetom volontiranja sukladno Zakonu o volonterstvu RH.

Također, isti su bili upoznati i s mogućnostima volontiranja na europskoj razini putem Europske volonterske službe, koju su volonterima predstavili kolege iz parterske udruge Mirovne grupe mladih Dunav.