Savjet mladih inicirao je održavanje radionice o volonterstvu u Iloku


PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji sa Savjetom mladih Grada Iloka u okviru projekta Volonterski centar Vukovar povodom Europskog tjedna mladih organizira edukaciju za volontere „Biti volonter“ te prezentaciju o Europskoj volonterskoj službi (EVS) i Europskim snagama solidarnosti.

Savjet mladih inicirao je održavanje radionice o volonterstvu u Iloku

Ovaj događaj održat će se 2. svibnja s početkom u 16 sati u Kuriji Brnjaković na adresi Trg Sv. Ivana Kapistrana 5 u Iloku.

Cilj edukacije jest upoznati mlade sa svijetom volonterstva te podići njihovu razinu informiranosti i znanja u području volonterstva sukladno Zakonu o volonterstvu RH dok je cilj prezentacije podići razinu njihove informiranosti o samom programu Europske volonterske službe i mogućnostima koje se kroz isti pružaju.

Edukaciju „Biti volonter“ provest će djelatnici PRONI Centra za socijalno podučavanje, dok će prezentacije održati predstavnici Mirovne grupe mladih Dunav uz potporu međunarodnih volontera.

Ove aktivnosti financirane su sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara te sufinancirane sredstvima Savjeta mladih Grada Iloka.

Prijavnica: Prijavnica_Biti_Volonter-Ilok.doc