ORL specijalista u ožujku


U mjesecu ožujku ORL specijalista Kristina Jalšovec će biti dostupna u dva termina. Rad ORL specijaliste u ambulanti Ilok, zakazan je za 05. i 19.03. u 16h.

Otorinolaringologija

U mjesecu ožujku ORL specijalista Kristina Jalšovec će biti dostupna u dva termina. Rad ORL specijaliste u ambulanti Ilok, zakazan je za 05.i 19.03. u 16h.