13. Festival slovačkih narodnih pjesama „Na brehu pri Dunaji“

13. Festival slovačkih narodnih pjesama "Na brehu pri Dunaji"

25. Festival glumca u Iloku

25. Festival glumca u Iloku

Europske destinacije izvrsnosti (EDEN)

Destinaciji „Vukovar - Vučedol - Ilok“ u Bruxellesu uručena EDEN nagrada

Projekt besplatnih vođenja za građane u gradovima Hrvatske povodom  obilježavanja Dana međunarodnog priznanja Hrvatske

Projekt besplatnih vođenja za građane u gradovima Hrvatske povodom obilježavanja Dana međunarodnog priznanja Hrvatske

Festival glumca 2017 u Iloku

24. FESTIVAL GLUMCA

Radni posjet ministrice Kulture Iloku

Radni posjet ministrice kulture Iloku

Sveti Nikola u Iloku

Sveti Nikola u Iloku

Dani Grada Iloka

U nedjelju proslavljen Dan grada i blagdan sv. Ivana Kapistrana

Progonstvo

25. obljetnica progonstva Iločana

Dani Grada Iloka

Program za Dane Grada Iloka