Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora


Gradsko vijeće Grada Iloka na sjednici održanoj 24. rujna 2019. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 17. studenoga 2019. godine za:

  • Mjesni odbor Ilok
  • Mjesni odbor Bapska
  • Mjesni odbor Sarengrad
  • Mjesni odbor Mohovo