'/>


Rješenje o određivanju biračkih mjesta


Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka ('Službeni vjesnik' Vukovarsko-srijemske županije broj 8/14 i 9/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka donosi rješenje o određivanju biračkih mjesta.

Ovdje preuzmite rješenje: