Rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora


Rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora Bapska, Ilok, Sarengar, Mohovo od 18. studenog 2019. godine

Izbori za mjesne odbore 2019

a temelju članka 31. i 49. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka ('Službeni vjesnik' Vukovarsko-srijemske županije broj 8/14 i 9/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka utvrđuje i objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Preuzmite rezultate izbora: