Rješenja o imenovanju biračkih odbora

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka ('Službeni vjesnik' Vukovarsko-srijemske županije broj 8/14 i 9/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka donosi slijedeća rješenja o iemnovanju biračkih odbora


Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Gradsko vijeće Grada Iloka na sjednici održanoj 24. rujna 2019. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.


Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka ('Službeni vjesnik' Vukovarsko-srijemske županije broj 8/14 i 9/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka donosi rješenje o određivanju biračkih mjesta.


Kandidacijske liste za izbore članova Vijeća mjesnih odbora

Objavljujemo rješenja o kandidacijskim listama za izbore članova Vijeća mjesnih odbora.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka za dan 17.11.2019. godine