Poziv na radionice za izradu lokalne razvojne strategije


Pozivamo sve zainteresirane predstavnike civilnog (udruge) i gospodarskog sektora (OPG, mali i srednji poduzetnici i obrti) s područja Grada Iloka te Općina Lovas i Tovarnik da se odazovu na radionice.

poziv na radionice za izradu lokalne razvojne strategije

Lokalna akcijska grupa Srijem i Modra nit j.d.o.o. u suradnji s Gradom Ilokom, Općinom Lovas i Općinom Tovarnik organiziraju radionice LAG-a Srijem 2014.-2020. godine.

Radionice će se održati u petak 18. prosinca 2015. godine u Lovasu u Regionalnom poslovnom centru Lovas, Gospodarska ulica bb:

  •  za civilni sektor s početkom u 18:00 sati
  •  za gospodarski sektor s početkom u 19:30 sati