Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pokrenuo je projekt uspostave Registra hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske kojim se promiče umrežavanje Hrvata diljem svijeta te njihovo povezivanje s domovinom.

Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske

Pilot faza projekta provodit će se od rujna do prosinca 2018. godine i bit će namijenjena prvenstveno Hrvatima iz Argentinske Republike, Savezne Republike Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Na tom uzorku će se do kraja 2018. vršiti testiranje i unaprjeđenje Registra nakon čega bi uslijedila evaluacija njegove uspješnosti koja bi služila kao podloga za donošenje odluke o uspostavi Registra u njegovoj sljedećoj, produkcijskoj inačici na globalnoj razini i trajnog karaktera. Međutim, i tijekom pilot faze projekta, pristup Registru će biti otvoren i za sve ostale buduće korisnike, neovisno o njihovom prebivalištu. Dakle, Registar je otvoren za sve buduće korisnike diljem svijeta.

Registar je digitalna baza podataka i komunikacijska mreža, dostupna u obliku web aplikacije (desktop, tablet, i mobilna verzija). Ukoliko još niste, registrirati se možete ovdje. Slijedom registracije i prijave u sustav, korisnici izrađuju zapis za fizičku i/ili pravnu osobu, što im omogućuje korištenje svih mogućnosti i prednosti Registra.

Korisnici web aplikacije Registra imaju priliku uspostaviti poslovnu, znanstvenu, kulturnu, sportsku ili drugu vrstu suradnje s Hrvatima iz domovine i cijeloga svijeta. Pritom je omogućena i izravna komunikacija između svih korisnika te primanje obavijesti o mogućnostima ostvarenja profesionalnih i osobnih interesa korisnika.

Uspostava Registra predviđena je Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, dok je jedan od posebnih ciljeva projekta i uspostava baze podataka koja treba doprinijeti sveobuhvatnosti i sustavnosti ostvarivanja javnih politika Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Osobni podaci korisnika Registra zaštićeni su u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Više informacija o načinu zaštite Vaših osobnih podataka možete pronaći ovdje.

Pozivamo Vas da sudjelujući u ovom projektu postanete dijelom globalne Hrvatske jer svjetski je biti Hrvat!

Pitanja, primjedbe i prijedloge možete uputiti na: registar@hrvatiizvanrh.hr.

Više informacija o djelokrugu rada i aktivnostima Ureda možete pronaći na mrežnoj stranici Ureda: www.hrvatiizvanrh.hr.

 

IZVOR: www.registarhrvataizvanhrvatske.hr