CityHUB

Modularna Web i Mobilna platforma CityHUB u Iloku

Javni radovi 19.06.2017.

Započeli su javni radovi

XIX. turnir "Tomislav Bošnjak", Ilok 2017

Nogometni turnir "Tomislav Bošnjak"

Predsjednica i zamjenica Gradskog Vijeća Grada Iloka

Konstituirano Gradsko vijeće Grada Iloka

Marina Budimir, gradonačelnica Grada Iloka

Marina Budimir službeno preuzela dužnost gradonačelnice Grada Iloka

Lokalni izbori 2017. Grad Ilok

Konačni rezultati lokalnih izbora 2017. godine

Lokalni izbori 2017. Grad Ilok

Rezultati lokalnih izbora 2017. godine

Festival glumca 2017 u Iloku

24. FESTIVAL GLUMCA

Međužupanijski stručni skup za odgojitelje predškolskih ustanova

Međužupanijski stručni skup za odgojitelje predškolskih ustanova

Volonteri Ilok

Održana edukacija za 16 Iločkih volontera