Odluka o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Iloka na korištenje udrugama


Ovom Odlukom o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Iloka dodjeljuju se organizacijama civilnog društva odnosno udrugama s područja Grada Iloka, poslovni prostori u vlasništvu Grada Iloka koji se daju u zakup radi provođenja njihovih programa, projekata i aktivnosti.


ODLUKA_o_dodjeli_prostora_u_vl_Grada_na_koristenje_udrugama.docx