Nacrt Odluke - III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Iloka


Poštovane građanke i građani, obavještavamo Vas da je od 20. srpnja 2018. godine otvoreno javno savjetovanje o Odluci o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Iloka.

Poziva se zainteresirana javnost da svoje komentare na prijedlog programa dostavi najkasnije do 20. kolovoza 2018. godine do 15:00 u pisanom obliku na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok. 

Navedeni Nacrt/Odluku možete preuzeti na poveznici niže!


NACRT-Odluka_o_izradi_III_ID_PPUG_Ilok_2018-DOPUNJENO_za_Vijece.doc