PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU!!!


III. Izmjene I Dopune Prostornog Plana Uređenja Grada Iloka („Službeni Vjesnik“ Vukovarsko – srijemske Županije broj 17/06, 16/11, 2/15)

Preuzmi: Dokumentaciju


III_ID_PPUG_Ilok_Javna_rasprava.pdf