Poziv na intervju za radno mjesto - viši savjetnik za pravne poslove


Na temelju natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca (od 03. svibnja 2019. god.), objavljenog 10. svibnja 2019. godine u Narodnim novinama br. 47/2019,   koji je objavljen 10. svibnja 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva od 06. svibnja 2019. god., povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje

 

POZIV NA INTERVJU ZA RADNO MJESTO

višeg savjetnika za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se intervju.

 

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

  1. Silvija Dološić, Sv. L. B. Mandića 189, 31000 Osijek

 

 

Intervju će se provesti 30. svibnja 2019. god. (četvrtak) u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici na adresi Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio na intervju, povukao prijavu na natječaj.


POZIV_NA_INTERVJU_270519.docx