4. POZIV za bagatelnu nabavu - Drvena vodenica


POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 Izrada projektne dokumentacije za drvenu vodenicu za rijeku Dunav u Iloku.

 

Evidencijski broj nabave: E- BAG- 04/2016


4._POZIV_za_bagatelnu_nabavu_8.11.16.doc