Poziv na dostavu ponuda


Usluga stručnog nadzora i usluga koordinatora II zaštite na radu za : Izgradnja građevine infrastrukturnog sustava poslovne zone Ilok.

Preuzmite dokument poziva: