Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave rekonstrukcija doma u šarengradu


Rok za dostavu ponude je ne kasnije do 11.11.2019. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke.

Ovdje preuzmite Troškovnik:


2b_jednostavna_nabava_upute_2019.pdf