Poziv za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 52. Iločke berbe grožđa


Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

P O Z I V
za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 52. Iločke berbe grožđa

članak 1.

Ovim Pozivom definiraju se uvjeti i načini davanja u zakup prostor za pružanje ugostiteljskih usluga i zakupa štandova tijekom 52. Iločke berbe grožđa odnosno od 5. rujna 2019. godine do 8. rujna 2019. godine.

članak 2.

Prostor koji će biti dan u zakup nalazi se u Iloku na katastarskim česticama 85, 86, 168, 172 i 1321, a raspored i vrsta raspoloživog prostora definirana je u Prilog I ovog Poziva.

članak 3.

Ponuditelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane i ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti.

Prilog

Na poveznici ispod nalazi se poziv za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 52. Iločke berbe grožđa


poziv-za-zakup-prostora.pdf