Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Iloka 11. studeni 2015. godine


Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Iloka, putem prikupljanja pisanih ponuda.


natjecaj_za_prodaju_nekretnina.pdf