Rezultati oglasa za Gerontodomaćicu (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme


Povjerenstva za provedbu postupka oglasa utvrđuje koje su prijave na oglas pravodobne i potpune te utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom.


gerontodomacica-rezultati.doc