Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca


Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine', broj 86/08,61/11 i 4/18 - u daljnjem tekstu: ZSN) Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka.

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Preuzmite tekst odluke o poništenju javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce:


natjecaj-procelnik-ca.pdf