Natječaj Dječjeg vrtića Crvenkapica


Dječji vrtić „Crvenkapica“, Ilok, Trg sv.I.Kapistrana 2 na temelju Odluke Upravnog vijeća od 11.10.2017., raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  • odgojitelj/ca, 1 izvršiteljica

 

 na određeno puno radno vrijeme - zamjena odgojiteljice na bolovanju

    

UVJETI: prema  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.).  Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  HZZ, te mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. Natječaj je otvoren od 16.10.2017. – 23.10.2017. Prijavi treba priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju.


natjecaj_DV_Crvenkapica_16.10.17.pdf