Natječaj za radno mjesto voditelj projekta prekogranične suradnje - FED CCNET


Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' br. 86/08, 61/1 1, 04/1 8, 1 12/1 9), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisuje natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto voditelj projekta prekogranične suradnje - FED CCNET (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme do 14. srpnja 2021. god.

Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. stavku 1 . Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' broj 86/08, 61/1 1, 04/18, 1 12/19).

S poveznice preuzmite dokument natječaja - Natječaj za radno mjesto voditelj projekta prekogranične suradnje - FED CCNET

S poveznice preuzmite dokument izjave - Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka