Natječaj - Dječji vrtić Crvenkapica, za radno mjesto - odgojitelj/ica


Za radno mjesto - odgojitelj/ica 1 izvršiteljica, rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena odgojiteljice na bolovanju.

UVJETI: prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.). Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića, te mrežnim stranicama Grada Iloka.

Natječaj je otvoren od 01.03.2019. – 08.03.2019.

Prijavi treba priložiti:

- životopis vlastoručno potpisan
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- svjedodžba o položenom stručnom ispitu
- uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
- uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od šest mjeseci
- uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci


natjecaj_vrtic_010319.docx