Natječaj: Dječji vrtić "Crvenkapica" Ilok, natječaj - 1 odgojitelj/ca


Dječji vrtić „Crvenkapica“, Ilok, Trg sv.I.Kapistrana 2 na temelju Odluke Upravnog vijeća od 13.08.2018., raspisuje

 

  

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  • odgojitelj/ca 1 izvršiteljica - rad na određeno nepuno radno vrijeme

     

UVJETI: prema  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.).  Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  HZZ i Dječjeg vrtića, te mrežnim stranicama Grada Iloka.

 

Natječaj je otvoren od 17.08.2018. – 24.08.2018.

 

Prijavi treba priložiti

- životopis,

- domovnicu,

- dokaz o stručnoj spremi

- potvrdu o nekažnjavanju.


Natjecaj_za_radno_mjesto_odgojitelj_17.8.18.docx