1. Iločka Tortijada

21. rujna 2016.

U čast našeg sveca i zaštitnika sv. Ivana Kapistrana, održati će se 1. Iločka Tortijada 22.10.2016. godine u 16h u restoranu "Pod starim krovovima"

1. Iločka Tortijada