Registar ugovora i okvirnih sporazuma Grada Iloka 30.06.2016

07. srpnja 2016.


Sukladno članku 21.stavak 2. Zakona o javnoj nabavi broj 90/2011 objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sa 30.06.2016.

registar_ugovora_30.06.2016._Grad_Ilok_javna_nabava.xls