Plan nabave Grada Iloka za 2013.godinu

13. veljača 2016.


Planom nabave Grada Iloka za 2013.godinu planira se nabava robe, usluga, ustupanje radova za Grad Ilok za 2013.godinu.

plan_nabave_2013.pdf