Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta 2015./2016.

15. Ožujak 2016.


Usvaja se Program zimskog održavanja lokalnih cesta 2015/2016. godine na području Grada Iloka koji se sastoji od: Operativnog programa, Plana prioriteta i Troškovnika u iznosu od 100.000,00 kn.

Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta.pdf