Financijsko izvješće za 2016. godinu, proračunski korisnik Javna Vatrogasna Postrojba, Ilok

06. veljače 2017.


JVP_Godisnje_izvjesce_2016.xls