Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2015. godinu

20. lipnja 2016.


Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2015. godinu

sastoji se od Računa prihoda i rashoda, računa zaduživanja/financiranja i raspoloživih

sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane u tabeli.

 

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Iloka za 2015. godinu

sadrži izvještaje o izvršenju po proračunskim klasifikacijama i to: po organizacijskoj,

ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

 

opci_dio_proracuna_2015.xls

posebni_dio_proracuna_2015.xls

31.12.2015.izvrsenje-tablice4.doc