ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Iloka za 2015. godinu

24. Ožujak 2016.


Ova odluka o izmjenama i dopunama proračuna grada Iloka za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2015. godine objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske Županije, a stupa na snagu osmog dana od objave.

 

Rebalans proracuna 2015_tablica.doc