Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka

30. studenog 2016.


Javna priznanja uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati uoči Dana Grada Iloka, 21. listopada 2016. godine.

odluka_o_dodjeli_priznanja_2016.docx