Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Iloka

30. studenog 2016.


Ovom Odlukom uređuje se zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika, kao i kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu Grada Iloka.

2016_odluka_zakup_poslovnog_prostora.docx