ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka

24. svibnja 2016.


koeficijenti_za_obracun_place_zaposlenika.docx