ODLUKA o osnivanju Savjeta Mladih grada Iloka

20. travnja 2016.


Gradsko vijeće Grada Iloka na 14. sjednici, održanoj 08. prosinca 2014. godine, donosi ODLUKU o osnivanju Savjeta mladih Grada Iloka

Odluka_o_osnivanju_savjeta_mladih.doc