ODLUKA o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka

24. svibnja 2016.


visina_osnovice_za_obracun_place.docx