Odluka o dodjeli pomoći za izradu edukativnog filma

15. Ožujak 2016.


Grad Ilok će sufinancirati izradu animiranog edukativnog filma „Školarci u prometu“ sukladno preporuci Vukovarsko-srijemske županije i inicijativi Savjeta za sigurnost prometa na cestama Vukovarsko-srijemske županije u iznosu od 700,00 kuna. (01.10.2015.)

Odluka o dodjeli pomoći za izradu edukativnog filma.pdf