Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza autobusom učenika srednjih škola

15. Ožujak 2016.


Grad Ilok će sufinancirati troškove međumjesnog javnog autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Iloka u školskoj godini 2015./2016. u razdoblju od rujna – konca prosinca 2015. god. (15.09.2015.)

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza autobusom učenika srednjih škola.pdf